Onder psychomotoriek voor kinderen verstaan we o.a. het behandelen van problemen in fijne motoriek die de oorzaak kunnen zijn van een moeizame schrijfmotoriek en een moeilijk leesbaar geschrift. Ook grove motoriek, coördinatie, lichaamsbesef en lateralisatieproblemen behoren hiertoe en kunnen bijgevolg behandeld worden.

Kinderen vanaf het vierde leerjaar, met of zonder psychomotorische problemen, kunnen langskomen voor individuele typlessen via het platform van Typ10.