Neurologische revalidatie

Onder neurologische revalidatie verstaan we het behandelen van aandoeningen van de hersenen, ruggenmerg en het perifeer zenuwstelsel. (Vb verworven aandoening: dwarslaesie, CVA enz. Degeneratieve aandoening: ziekte van Parkinson, Multiple sclerose enz.)

Ook allerlei evenwichtsstoornissen kunnen behandeld worden met kinesitherapie. O.a. BPPV oftwel "kristallen" in de volksmond.