Manuele therapie

Onder manuele therapie verstaan we het behandelen van dysfuncties in gewrichten, spieren en zenuwen. Alles hangt samen en wordt als een geheel benaderd. 

Dit doen we aan de hand van mobilisatietechnieken, oscillaties, manipulaties, gerichte oefeningen enz.